Referat fra Årsmøtet i Roughnecks 19.04.2017

Sted:  Sportsbaren, DNB Arena

Tilstede: 36 medlemmer, samt besøk av Pål Higson og Pål Gulbrandsen.

Roughnecks leder Øyvind Midtbø ønsket alle velkommen til årsmøtet før det ble gått løs på sakslisten for møtet.

 1. Godkjenning av møteinnkalling

– Godkjent.

 1. Valg av møteleder og referent

– Øyvind Midtbø ble valgt som møteleder, og Stig Losvik ble valgt som referent.

 1. Årsberetning 2016/2017

– Godkjent med mindre endringer i tekst, samt at flere aktiviteter som var gjennomført ble tatt med.

 1. Årsregnskap 2016/2017

– Godkjent.

 1. Pål Higson og Pål Gulbrandsen

– Pål og Pål oppsummerte sesongen som var gått og ga status i forbindelse med spillerstall og de sportslige utfordringene neste sesong. Kortversjonen er «Hard Work and Happiness».

Begge svarte villig på alle spørsmål som ble stilt. Dette var både informativt og kjekt. De som var tilstede fikk da vite en del av bakgrunnen for en del beslutninger som blir tatt, og det ble også diskutert lokale spillere/U-20 vs spillere fra andre kanter av landet. Konklusjon: Det er ikke nok å skarre på R’en for å komme med på Oilers. Du må være god nok også.

På spørsmål om hva Roughnecks kan bli bedre på var det en ting som gjaldt – «Syng og lag liv. Og når PG kjefter på dommerne må det synges så høyt at dommerne ikke hører det»

 1. Handlingsplan 2017/2018

–    Godkjent med mindre kosmetiske endringer.

Kun tre større saker som ble tatt med i tillegg til alt som lå inne fra før.

 1. WEB: Styret skal jobbe for en engelsk versjon av hjemmesiden.
 2. Rekruttering: Styret skal arrangere flere åpne medlemsmøter.
 3. TIFO: Styret skal kontinuerlig jobbe for å forbedre TIFO/tribuneliv.
 1. Budsjett 2017/2018

– Godkjent med endringer.

Inntekter 488 500
Medlemskontingent 87 500
Sponsorinntekter 15 000
Salg av egne produkter 25 000
Andre inntekter 25 000
Sesongkort 200 000
Bortekampturer 100 000
Roughnecks Hockey Team 18 000
Grasrotandelen 8 000
Sponsorinntekter 10 000
Utgifter 488 500
Bortekampturer 100 000
Sesongkort 200 000
TIFO 15 000
Dekorering av felt 15 000
Roughnecks Hockey Team 15 000
Arrangementer 25 000
Bordhockeyturnering 6 000
IT 12 000
Innkjøp av klær for salg 15 000
Andre utgifter 85 500
 1. Innkomne forslag

–  Det var ingen innkomne forslag.

 1. Valg

Valg av styre. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt uten motkandidater.

Leder Øyvind Midtbø Ikke på valg
Kasserer Sindre Ånderå Ikke på valg
Styremedlem Kjetil Erikstad Ikke på valg
Styremedlem Tone Lie Valgt for 2 år
Styremedlem Monica Trailermyggen Bærheim Valgt for 2 år
Styremedlem Geir Svendsrund Valgt for 2 år
Styremedlem Frank Skartveit Valgt for 2 år
Styremedlem Stig Losvik Valgt for 2 år
Vara medlem Espen Andersen Øgård Valgt for 1 år
Vara medlem Marianne Ohlsson Valgt for 1 år
Valgkomite  Rune B. Larssen Valgt for 1 år
Valgkomite  Per Arvid Hatlestad Valgt for 1 år

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet og presenterer hvem som blir nestleder, junior Roughnecks leder, medlemskoordinator og web ansvarlig etter dette.

Årsmøtet ble avsluttet med ett lotteri der det var Roughnecks klær, signert spillerbilde i ramme, samt noen signerte køller fra Oilers spillere i premier.