Oppføringer av Oilers Fan

Referat fra Årsmøtet i Roughnecks 19.04.2017

Sted:  Sportsbaren, DNB Arena Tilstede: 36 medlemmer, samt besøk av Pål Higson og Pål Gulbrandsen. Roughnecks leder Øyvind Midtbø ønsket alle velkommen til årsmøtet før det ble gått løs på sakslisten for møtet. Godkjenning av møteinnkalling – Godkjent. Valg av møteleder og referent – Øyvind Midtbø ble valgt som møteleder, og Stig Losvik ble valgt […]