Oppføringer av Oilers Fan

Handlingsplan for Roughnecks 2018-19

Styret tar utgangspunkt i handlingsplanen fra foregående sesong og justerer denne slik at aktivitetene passer for det som foreslås for den kommende sesongen. Handlingsplanene har vist seg å være et godt verktøy å jobbe etter, med både realistiske og utfordrende oppgaver. Det gir også rom for at enkelt medlemmer eller styret kan engasjere seg i […]

Referat fra Årsmøte i Roughnecks 26.04.2018

Torsdag 26. april kl. 18.00 –  DNB Arena Tilstede:  51 medlemmer og inviterte gjester   Øyvind Midtbø ønsket velkommen. Godkjenning av møte innkalling. Godkjent. Valg av møteleder og referent. Øyvind Midtbø valgt til møteleder og Stig Losvik til referent. De inviterte gjestene Pål Higson, Markus Søberg og Kjetil Garvik besvarte alt som kom av spørsmål. […]