Oppføringer av Oilers Fan

Styremøte 26.01.2017

REFERAT FRA STYREMØTE ROUGHNECKS DNB ARENA 260117 KL 1900-2115 TILSTEDE; GRY, TONE, ØYVIND, KJETIL, STÅLE, SINDRE FORFALL; STIG, FILIP, GEIR, ANITA Sak 1 Økonomi Disponibelt beløp pr i dag er ca 35 000,- Vi har noe utestående hos enkelte privatpersoner, disse vil vi forsøke å kreve inn. Øyvind tar tak i dette. Det gjenstår å fakturere […]