Nytt Medlem

Dette skjema gjelder KUN for nye medlemmer av Roughnecks.

Husk at medlemsskapet må være betalt til konto: 1503 .77.75670 før du er registrert som medlem. Du må selv sørge for å gjøre innbetaling til konto.

Betaling av sesongkort vil gå via Oilers. Ved ønske av sesongkort, send mail til trude@oilersfan.org

  • Betal inn via nettbank til konto nr. 1503 77 75670. Legg inn korrekt sum for det en ønsker. F.eks. Voksen medlem = kr. 300,- Merk betalingen med «Medlemskap og Navn» slik at vi vet hvem betalingen gjelder for
  • Betaling med Vipps
    • Gå da til «send til» -> søk opp Roughnecks eller 28705 ->   Legg ved melding «Medlemskap og Navn» slik at vi vet hvem betalingen gjelder for

Påmelding: