MØTEREFERAT STYREMØTE I ROUGHNECKS 140916

DNB ARENA KL 1800-2030

TILSTEDE; Geir, Gry, Øyvind, Ståle, Sindre, Tone, Stig, Filip, Kjetil

FORFALL; Anita

Saker

1 økonomi

Vi har nå fått sendt ut fakturaer på det vi hadde utestående. Har godt med penger på konto, men nå begynner utgiftene til klær, TIFO, hockeykort, bilder osv å komme. Når folk betaler med Vipps må vi huske å få se kvittering på at beløpet er betalt. Minner om Grasrotandelen, der kan vi få inn gode penger hvis folk knytter oss til.

2 medlem

Vi har nå 260 medlemmer, hvorav 42 er Junior. Målet er 300, det kan vi kanskje nå i løpet av Roughnecksdagen 011016. Når vi verver må vi se til at ALL kontaktinfo blir notert, mail, adresse, mobil osv. Medlemskort er på gang og kommer så snart de er produserte.

3. medlemsmøte/kickoff

Vellykket arrangement, gjentas, men da som supportertreff åpent for alle. Ikke lukket, kun for medlemmer. Venter på faktura fra Oilers for vakthold/barpersonale her.

4. Flyers

Brukt til medlemsverving, minker på beholdning, trykker opp nye, Øyvind.

5. medlemsfordeler

Intet nytt pr i dag, men jobbes med konkrete planer for utvidelser her.

6. kjøpesenterstands

Meget vellykket, fikk profilert oss, Oilers og hockeyen på en flott måte. Gjentas.

7. Arrangement på Ovenpaa før Oilers-Lørenskog 081016

Starter kl 12, Stig er vert i starten. 18 års aldersgrense, brennevin mot legg og må drikkes i baren. Vi sender ut mail med info. Øyvind. «Roughnecks arrangerer supportertreff der alle er velkomne» Ta gjerne med deg en venn

8. Tour des Fjords

Ok oppmøte, kjekt opplegg. Kan gjentas når vi har plassen foran arenaen til disp, da kan vi gjøre det skikkelig.

9 Tifo

Nye bannere og flagg er klare til i morgen, torsdag. Klær må vi vente på.

10. Første hjemmekamp

Gry/Øyvind henger opp bannere

Stig/Kjetil deler ut sesongkort, her må info ut i kveld??

Geir tar tralla før kamp, vi andre tar den i pausene

Frode styrer med hockeykort

Øyvind tar imot folk på feltet og deler ut sangark

Roger/Janne deler ut flagg, NB, må gis personlig IKKE bare settes på feltet

Sebastian/Tone tar trommen

11. Roughnecksdagen

Årets hederspris skal deles ut her.

Stig ordner plakett

Øyvind ordner tale og overrekking

Ståle ber om at JR Roughnecks kan være maskoter denne kampen

Kjetil sørger for pølser ved inngangen

Øyvind sjekker mulighet for arrangement på Ovenpaa etter kamp

Ståle sjekker opp ang gærninger i latex

Det lages sangark som skal deles ut på samtlige seter. Større format, sanger, Grasrot, Medlem osv. Øyvind.

Loddsalg. Øyvind og Gry fikser dette, inkl premier.

12. Borteturer

Ca 30 påmeldte til Spartaturen. Pris blir 1500,- pr pers. Ny påmeldingsinfo går ut nå, Øyvind. Øvind lager også PDF som Oilers kan sette opp på kuben.

Også planlagt tur til Lørenskog 040217, kommer tilbake til denne.

13 Junior Roughnecks

Bordhockey og skøytedag skal vi ha, må bare få datoer av Oilers. Her venter vi ennå.

14 Julebord

Blir 031216, på SIF Huset. Spillere er invitert, hold av dagen, mer info kommer.

15 Eventuelt

  • Sponsortreff. Vi blir invitert på sponsortreff med Oilers samarbeidsnettverk. Da kan vi presentere oss overfor dem og vice versa. Spennende !
  • Styret ønsker et samarbeidsmøte med Oilers adm, Ståle sender invitasjon til dette.
  • Styremøtereferater legges på hjemmesiden og linkes til på FB. Ståle skriver, Filip legger ut
  • Webtjenester, Filip sjekker opp, må ha bedre kapasitet/bedre løsninger
  • Innkalles til ekstraordinært årsmøte for å få inn noen vedtektsendringer, info kommer
  • Kleskolleksjon. Håper å ha noe klart til 011016, noe legges til lager, noe blir bestillingsvarer
  • Ønsker en ekstra nøkkel til lagerrommet, Øyvind.
  • Neste møte søndag 231016, kl 1500 OIlersgarasjen

 Referent: Ståle