REFERAT FRA STYREMØTE I ROUGHNECKS 261016
DNB ARENA KL 18-20
TILSTEDE: Gry, Tone, Anita, Stig, Sindre, Ståle, Geir, Filip(via MSG)
FORFALL: Øyvind og Kjetil

SAKSLISTE
TIFO
Det er satt opp møte 021116, her skal tribuneliv og TIFO tas opp. Vi må jobbe med å skape mer liv og lyd på feltet, og bli flinkere til å sette farge på hallen/feltet. Vi trenger hjelp fra frivillige til deler av dette, info legges ut etter hvert som behovene melder seg.
ROUGHNECKSDAGEN
En stor suksess, mye bra omtale, bra salg, flere nye medlemmer. Kan med fordel gjøre enda mere utav dagen neste år. Info og bilder fra denne dagen, sammen med info og bilder fra Sparta-tur og JR skøytedag i hallen legges ut på nettsiden. Ansv Øyvind/Filip.
JR DAG I HALLEN
Også en kjempesuksess, utrolig bra tilbakemeldinger. Ståle retter en takk til spillerne gjennom Garvik. På julebordet er det også mulig å få takke de av spillerne som har deltatt på våre arrangementer gjennom året.
BORTEKAMPTUR(ER)
Spartaturen var en hit, bra fra ende til annen. Viktig med tidlig info og påmelding ved neste korsvei. Vurdere å subsidiere prisen for å lettere få med folk. Er det en tanke å påta oss oppdrag som kjøpsassistenter for supporterne fra Østlandet? De bestiller varer fra oss el shoppen og betaler, vi frakter over. Tenker litt på dette.
Vi setter opp busstur til kampen mot Lørenskog i februar, og prøver å slenge oss med på Norwegianavtalen og fly frem og tilbake til kampen mot Frisk Asker i januar. Dette jobbes det videre med. Mer info kommer.
MEDLEMSKORT
Noe arbeid gjenstår før dette er ferdig, men det nærmer seg. Vi setter strek for salg av sesongkort søndag i uke 43. Vi må sende ut mail om utdeling av medlemskort i hallen, og legge ut info på SoMe. Ansv Øyvind. Neste år sendes det ut giro til samtlige medlemmer før sommeren, og med betalingsfrist i juni. Alle disse medlemmene vil da få sine medlemskort i god tid før sesongstart.
JULEBORD
Filip lager invitasjon og sender ut. 18 års aldersgrense. SIF Huset 031216 kl 1800. Priskr 350,- pr stk. «gamle helter» inviteres, Hallem, Nagel, Strandfeldt og Kaunis. Dette i tillegg til de aktive spillerne.
Sindre tar ansvar for juletre/pynt og musikk. Gry tar ansvar for mat.

KLÆR
Vi ønsker at Melings legger opp et lager av de klærne med lang leveringstid. Styret vil ikke bruke penger på å bygge varelager. Hvis dette ikke er mulig må vi evt ta bestillinger med lang leveringstid på de aktuelle plaggene. Kan vi be Melings om å finne andre leverandører på de klærne med lang ledetid? Filip og Øyvind snakker sammen om å få lagt ut info om bekledning på nettsiden, og sende mail til samtlige medlemmer med info og bestillingsskjema. Legger også opp til å kunne ta bestillinger via nettsiden. Filip ser på løsninger for dette.

ØKONOMI
Vi har god økonomi pr i dag, en del utestående fordringer, og noe gjeld. Øyvind må sjekke med Melings for å få beløp på klær og flagg. Vi overfører saldo fra Fokus til kontoen i DnB, og lar Fokuskontoen stå tom.

MEDLEMMER
Vi har satt rekord i antall medlemmer, 334 totalt pr i dag. 56 juniorer og 278 voksne. Vi jobber stadig videre med å verve flere. Styret tar et eget møte for å gå igjennom gamle lister over tidligere medlemmer og tar en runde på disse. Vi legger også opp til en vervekonkurranse. Innmelding via nettsiden utvides med felt for hvem som vervet, og på papirlappene må det skrives hvem som vervet. Styret teller opp hvem som har vervet flest (styret har ikke lov å delta) og vinneren får en gratis bortetur våren 2017. Filip lager opplegg på nettsiden og setter opp info på mail/nett/SoMe.

MEDLEMSFORDELER
Styret jobber videre med dette, har andre noen forslag mottas disse med takk. Send mail til post@oilersfan.org om du kjenner noen som kjenner noen osv….

PYNTING AV INNGANG TIL FELTET.
Diskuteres på møtet med Oilers neste uke. Ta med tegning av forslag, ansv Geir. Stig skaffer pris på skap til ærespriser/pucker.

BORDHOCKEYTURNERING
Tas opp med Oilers neste uke. Vi skal gjennomføre dette for JR, men er avhengig av tilbakemelding fra Oilers på dato. Styret jobber videre med å skaffe sponsorer til 10 bordhockeyspill, kr 7000,- ca. Har dere noen tips til hvem vi kan spørre, send mail til staale@oilersfan.org
EVENTUELT
Vervekonkurranse, se pkt om medlem
Setter opp eget møte for å gå igjennom gamle medlemslister, tar det på Ovenpaa, 081116 kl 1700. Stig tar ansvar.
Skal vi ha saksliste eller handlingsplan som grunnlag på møtene? Alle må sette seg inn i handlingsplanen, så ser vi på dette ved neste møte.
Juletrefest for JR. Dette blir 031216. Gratis for ungene. Gry fikser mat, Ståle resten. Høre med foreldre mtp et utvalg julekaker.
Hockeykort. Arbeides svært godt med dette, mye kjekt på gang. Stig gjør en kjempejobb her.
FB/SoMe, vi må se på dette, hva har vi, hva brukes, kan noe droppes. Infoflyt.
Oppfordrer alle medlemmer, JR og voksne til å følge Oilers sin oppfordring om å kle seg ut, blir tatt bilde av, og være med i trekningen om bord i Legenden. Må sende ut mail senest i morgen. Øyvind/Ståle
Samarbeidsmøte med Oilers. Styret stiller på møtet. Ståle, Geir og Øyvind forbereder saksliste. Sendes til styret for gjennomgang. Ansv Ståle
Tralla. Ståle/Øyvind torsdag, Kjetil og en til lørdag, finner ut av dette i morgen. Må prøve få noen frivillige til å hjelpe med dette fremover.
Vurdere et opplegg for oppbevaring av klær og effekter for folk på feltet. Nå slenges mye jakker, hjelmer osv inn på lageret. Oppbevaringsskap?

Møtet avsluttet 2000.

Referent Ståle