Budsjett 2018/19

Handlingsplan for Roughnecks 2018-19

Styret tar utgangspunkt i handlingsplanen fra foregående sesong og justerer denne slik at aktivitetene passer for det som foreslås for den kommende sesongen. Handlingsplanene har vist seg å være et godt verktøy å jobbe etter, med både realistiske og utfordrende oppgaver. Det gir også rom for at enkelt medlemmer eller styret kan engasjere seg i de sakene de brenner mest for.

Handlingsplanen er retningsgivende for de aktivitetene som styret oppfordres av årsmøtet til å gjennomføre gjennom den kommende sesongen.

Det nye styret settes sammen på en måte som skal fremme samarbeid mellom de forskjellige medlemmene av styret, øvrige medlemmer av Roughnecks og Stavangers hockey miljø. Roughnecks skal fortsatt være en supporterklubb som er for alle og vi skal jobbe hardt for å bli en god syvende spiller på isen under Oilers kamper. Det nye styret skal jobbe med å ha en positiv og god dialog med klubben gjennom hele sesongen.

Økonomisk blir det slik som det har vært tidligere. Innkjøp som overstiger kr. 2.000,- skal det være styrevedtak på. Innkjøp under kr. 2.000,- kan gjøres hvis leder, kasserer og den som er ansvarlig for aktiviteten godkjenner dette. Det er i tillegg kun leder og kasserer som kan signere avtaler på vegne av Roughnecks. Oppnår Roughnecks ett større overskudd i den kommende sesongen skal disse midlene brukes på medlemmene. Dette ved ev. sponsing på turer eller arrangementer for medlemmene.

 

Hovedsaker:

1 – Medlemsfordeler

2 – Bortekamp turer

3 – TIFO

4 – Dekorering av felt og inngangsparti til feltet

5 – Junior Roughnecks

6 – WEB

7 – Rekruttering

8 – Arrangementer

9 – Salgstralle

10 – Roughnecks Hockey Team

11 – Annet

 

1 – Medlemsfordeler

Styret skal aktivt jobbe med å få på plass så mange medlemsfordeler som mulig. Hovedfokus på billige varer/tjenester, sesongkort, Oilers effekter og billige borteturer.

2 – Bortekamp turer

Det skal som utgangspunkt settes opp en tur før jul og en etter jul i seriespillet. Gjerne flere turer om det viser seg å være mulig.

I sluttspill skal det settes opp så mange turer som det lar seg få til.

 

3 – TIFO

Det skal tilrettelegges for spesielle TIFO show til flere av kampene. Dette kan f.eks. være:

-Første hjemmekamp

-Siste hjemmekamp før jul

-Første kvart, semi og finale i sluttspill

-Roughnecks dagen

-Ellers andre kamper som TIFO gruppen finner det interessant å få til noe ekstra

 

Styret oppfordres til å utvide repertoar av sang og heiarop. Det er rom for forbedring her. Videre oppfordres det til å sørge for at det aldri blir stille i DNB Arena under kamp. Styret oppfordres til å jobbe spesielt med å forbedre TIFO/tribuneliv.

Styret oppfordres også til å vurdere bruk av sjablonger for bedre lesbarhet for hjemmelagede bannere.

 4 – Dekorering av inngangsparti til Roughnecks feltet

Det har i lengre tid vært snakk om å dekorere inngangspartiet til Roughnecks feltet. Vi har en god dialog med arenasjef, Petter Nystrøm, rundt dette. Vi har en plan for hvordan dette skal se ut og det ble satt av midler i budsjettet for 2017-18 sesongen til nettopp dette formålet. Midler føres videre opp i årets budsjett og vi satser på en gjennomføring av dette før sesongstart 2018/19. Styret oppfordres også til å vurdere Roughnecks logo på gardin i inngangspartiet til feltet.

5 – Junior Roughnecks

Styret står fritt i forhold til hvordan ett junior Roughnecks skal fungere, men det er noen arrangementer som skal være med i kommende sesong.

Arrangementer som skal på plass for 2018/19 sesongen:

 • Bordhockey turnering for juniorer, Oilers spillere og U-20 spillere
  • Styret fastsetter dato for arrangementet og inviterer Oilers til å delta her.
 • Skøytedag i DNB Arena med Oilers spillere
 • Juletrefest

 

 

 

 

6 – WEB

Roughnecks sin egen hjemmeside, www.oilersfan.org , skal være mest mulig oppdatert for følgende saker:

 • Referat fra styremøter
 • Vedtekter
 • TIFO
 • Turer
 • Informasjon fra styret

 

Ellers må siden jevnlig oppdateres med artikler og aktuelle saker.

Facebook siden, Roughnecks medlems gruppe, skal være ett informasjonsredskap utelukkende for medlemmer av Roughnecks. Siden skal brukes til interne meningsytringer og diskusjon.

Roughnecks skal holde liv i sin twitter konto, fanpage og sin snapchat konto.

Det oppfordres også til å få en engelsk versjon tilgjengelig av hjemmesiden.

7 – Rekruttering

Styret skal jobbe aktivt med å få nye medlemmer til supporterklubben. Vi må ha som mål å alltid øke medlemstallet. Bruk av spillere, Oily, stand på kjøpesentre, supporter sammenkomster o.l. vil være gode måter å nå ut til nye medlemmer. Gjerne arrangere flere åpne medlemsmøter. Et årshjul for sesongens aktiviteter må på plass før sommerferien 2018.

8 – Arrangementer

Styret skal jobbe aktivt for å få avviklet arrangementer/fester for medlemmer. Arrangementer som skal på plass er:

 • Sommerfest/BBQ for medlemmer og Oilers spillere med familie
 • Kick off fest for medlemmer over 18 år
 • Medlemsmøter
 • Juletrefest og julebord
 • Roughnecks dagen
 • Bordhockey turnering
 • Kongeparken

Styret skal fortsette å jobbe aktivt med å ta imot bortesupportere på en best mulig måte. Styret oppfordres til å lage arrangementer hvor bortesupportere og Oilers supportere kan treffes både før og etter kamp. Dette både på hjemme og bortekamper.

 

9 – Salgstralle/bord

Styret oppfordres til å få betjent salgstrallen ved alle hjemmekamper. Dette for å få frem Roughnecks egne produkter for salg både før kampstart og i pauser. Salgstrallen trenger ikke være betjent av styremedlemmer, men skal være betjent av Roughnecks medlemmer.

 

10 – Roughnecks Hockey Team

Roughnecks hockey team er et lag for voksne medlemmer som ønsker å spille hockey. Målet for hockey laget er ikke å bli halvproffe spillere men å ha en sosial plass å samles og å spille hockey. Laget skal også representere Roughnecks på en god måte og være ambassadører for supporterklubben når de spiller kamper mot andre lag.

Eventuelt nye spillere på laget vil få anledning til å bestille sin egen Roughnecks drakt med navn og nummer. Denne må betales av egen lomme.

Deltagelser i turneringer o.l. betales av lagets deltagere men her oppfordres styret til å jobbe inn sponsormidler.

11 – Annet

 • Jobbe videre med å styrke båndene med andre supporterklubber
 • Jobbe aktivt med å finne alternative inntektskilder
 • Jobbe videre med salg av egne produkter

Hockeykort produksjon og salg var i 2017/18 sesongen overført til Oilers med bistand fra Roughnecks. Dette føres tilbake til Roughnecks til kommende sesong men Oilers vil bidra med salg i Oilersshoppen og med innhenting av sponsorer. Roughnecks fortsetter med bemanning av «bytte bod» innerst i hallen ved inngangen til Roughnecks feltet.

Styret oppfordres til å få plass et samlingsted i forbindelse med bortekamper og hjemmekamper i helgene.

Referat fra Årsmøte i Roughnecks 26.04.2018

Torsdag 26. april kl. 18.00 –  DNB Arena

Tilstede:  51 medlemmer og inviterte gjester

 

 1. Øyvind Midtbø ønsket velkommen.
 2. Godkjenning av møte innkalling. Godkjent.
 3. Valg av møteleder og referent. Øyvind Midtbø valgt til møteleder og Stig Losvik til referent.
 4. De inviterte gjestene Pål Higson, Markus Søberg og Kjetil Garvik besvarte alt som kom av spørsmål. Denne delen varte i 1,5 time og var stipulert til en halvtime. Roughnecks takker og bukker!
 5. Årsberetning 2017/18. Godkjent.
 6. Årsregnskap 2017/18. Godkjent.
 7. Handlingsplan 2018/19. Godkjent med endringer.
  1. Styret oppfordres til å vurdere bruk av sjablonger for bedre lesbarhet på hjemmeproduserte banner.
  2. Styret oppfordres til å vurdere Roughnecks logo på gardin i inngangspartiet til feltet.
  3. Endring av formulering. Ny formulering: Facebook siden, Roughnecks medlemsgruppe skal være et informasjonsredskap utelukkende for medlemmer av Roughnecks. Siden skal brukes til interne meningsytringer og diskusjon.
  4. Inkludere Snapchat. Ny formulering:  Roughnecks skal holde liv i sin Twitter konto, Fanpage og sin Snapchat konto.
  5. Feil i setning. «Oilers» byttes ut med «Oily».
  6. Inkludere Kongeparken på listen over arrangementer.
  7. Strykning av punktene for nye sanger på feltet, få plass trommis og økning av medlemsmassen da disse er dekket av andre punkter.
  8. Styret oppfordres til å få plass et samlingsted i forbindelse med bortekamper og hjemmekamper i helgene.
 8. Budsjett 2016/17. Godkjent med endringer.
  1. Korrigere totalen for utgifter slik at potensielt overskudd ikke er en utgift. Ny sum for utgifter blir da kr. 563 000,-.
 9. Innkomne forslag.
  1. Det var ingen innkomne forslag.

 

 1.   Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge. Følgende styre ble da valgt:

 

Leder Øyvind Midtbø –  Valgt for 2 år.

Styremedlem Geir Svendsrud  –  Ikke på valg.

Styremedlem Stig Losvik  –  Ikke på valg.

Styremedlem Kjetil Erikstad  –  Valgt for 2 år.

Styremedlem Sindre Andre Ånderå  –  Valgt for 2 år.

Styremedlem Espen Andersen Øgård  –  Valgt for 1 år.

Styremedlem Frank Skartveit  –  Ikke på valg.

Styremedlem Monica Bærheim  –  Ikke på valg.

Varamedlem Bente Bekesi  –  Valgt for 1 år

Varamedlem Oddbjørn Andersen  –  Valgt for 1 år

 

Følgende valg og kontroll komite ble valgt:

Per Arvid Hatlestad  –  Valgt for 1 år

Rune B. Larssen  –  Valgt for 1 år

 

 1. Åpent møte. Her hadde vi først en runde med «åpen mikrofon».  Flere medlemmer satte ord på hva de mente om Oilers sine prioriteringer i sesongen som gikk. Styret ble oppfordret til å være åpne, direkte og løsningsorienterte i forhold til forbedring av samspillet mellom Oilers og Roughnecks. Skal «Sammen er vi sterke» være sant så må dette forbedres i sesongen som kommer. Noen områder går samspillet svært bra, andre områder er preget av frustrasjon. Her må vi sette inn krefter.  Det ble også diskutert forbedringer av tribuneliv og da spesielt medlemmer av Roughnecks som ikke har ståplass og hvilket engasjement som kan legges ned under kamp fra disse også. Styret vil ta med seg disse innspillene inn i arbeidet for sesongen som kommer.
 2. Deretter ble det solgt lodd med kule gevinster. Signerte bilder, pucker og køller som hovedgevinster. Fikk inn noen tusenlapper på dette også. Tusen takk!

Referat fra Årsmøtet i Roughnecks 19.04.2017

Sted:  Sportsbaren, DNB Arena

Tilstede: 36 medlemmer, samt besøk av Pål Higson og Pål Gulbrandsen.

Roughnecks leder Øyvind Midtbø ønsket alle velkommen til årsmøtet før det ble gått løs på sakslisten for møtet.

 1. Godkjenning av møteinnkalling

– Godkjent.

 1. Valg av møteleder og referent

– Øyvind Midtbø ble valgt som møteleder, og Stig Losvik ble valgt som referent.

 1. Årsberetning 2016/2017

– Godkjent med mindre endringer i tekst, samt at flere aktiviteter som var gjennomført ble tatt med.

 1. Årsregnskap 2016/2017

– Godkjent.

 1. Pål Higson og Pål Gulbrandsen

– Pål og Pål oppsummerte sesongen som var gått og ga status i forbindelse med spillerstall og de sportslige utfordringene neste sesong. Kortversjonen er «Hard Work and Happiness».

Begge svarte villig på alle spørsmål som ble stilt. Dette var både informativt og kjekt. De som var tilstede fikk da vite en del av bakgrunnen for en del beslutninger som blir tatt, og det ble også diskutert lokale spillere/U-20 vs spillere fra andre kanter av landet. Konklusjon: Det er ikke nok å skarre på R’en for å komme med på Oilers. Du må være god nok også.

På spørsmål om hva Roughnecks kan bli bedre på var det en ting som gjaldt – «Syng og lag liv. Og når PG kjefter på dommerne må det synges så høyt at dommerne ikke hører det»

 1. Handlingsplan 2017/2018

–    Godkjent med mindre kosmetiske endringer.

Kun tre større saker som ble tatt med i tillegg til alt som lå inne fra før.

 1. WEB: Styret skal jobbe for en engelsk versjon av hjemmesiden.
 2. Rekruttering: Styret skal arrangere flere åpne medlemsmøter.
 3. TIFO: Styret skal kontinuerlig jobbe for å forbedre TIFO/tribuneliv.
 1. Budsjett 2017/2018

– Godkjent med endringer.

Inntekter 488 500  
     
  Medlemskontingent 87 500
     
  Sponsorinntekter 15 000
     
  Salg av egne produkter 25 000
     
  Andre inntekter 25 000
     
  Sesongkort 200 000
     
  Bortekampturer 100 000
     
  Roughnecks Hockey Team 18 000
     
  Grasrotandelen 8 000
     
  Sponsorinntekter 10 000
     
     
     
Utgifter 488 500  
     
  Bortekampturer 100 000
     
  Sesongkort 200 000
     
  TIFO 15 000
     
  Dekorering av felt 15 000
     
  Roughnecks Hockey Team 15 000
     
  Arrangementer 25 000
     
  Bordhockeyturnering 6 000
     
  IT 12 000
     
  Innkjøp av klær for salg 15 000
     
  Andre utgifter 85 500
 1. Innkomne forslag

–  Det var ingen innkomne forslag.

 1. Valg

Valg av styre. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt uten motkandidater.

Leder Øyvind Midtbø Ikke på valg
     
Kasserer Sindre Ånderå Ikke på valg
     
Styremedlem Kjetil Erikstad Ikke på valg
     
Styremedlem Tone Lie Valgt for 2 år
     
Styremedlem Monica Trailermyggen Bærheim Valgt for 2 år
     
Styremedlem Geir Svendsrund Valgt for 2 år
     
Styremedlem Frank Skartveit Valgt for 2 år
     
Styremedlem Stig Losvik Valgt for 2 år
     
Vara medlem Espen Andersen Øgård Valgt for 1 år
     
Vara medlem Marianne Ohlsson Valgt for 1 år
     
     
Valgkomite  Rune B. Larssen Valgt for 1 år
     
Valgkomite  Per Arvid Hatlestad Valgt for 1 år

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet og presenterer hvem som blir nestleder, junior Roughnecks leder, medlemskoordinator og web ansvarlig etter dette.

Årsmøtet ble avsluttet med ett lotteri der det var Roughnecks klær, signert spillerbilde i ramme, samt noen signerte køller fra Oilers spillere i premier.