Referat fra Årsmøte i Roughnecks

Årsmøte i Roughnecks

Onsdag 25. april kl. 18.00 – DNB Arena
Tilstede: 41 medlemmer og inviterte gjester

1. Øyvind Midtbø ønsket velkommen.

2. Godkjenning av møte innkalling.

Godkjent med merknad. Forespørsel fra salen om ikke innstilling til valget skulle ligge i innkallingen. Etter sjekk av vedtekter så står det ikke noe angående dette og valgkomiteens innstilling kan fremlegges på møte slik det ble gjort i år og ved tidligere årsmøter.

3. Valg av møteleder og referent. Øyvind Midtbø valgt til møteleder og Stig Losvik til referent.
4. De inviterte gjestene Tore Christiansen og Kjetil Garvik besvarte alt som kom av spørsmål. Denne delen varte i 1,5 time og var stipulert til en halvtime. Roughnecks
takker og bukker!
5. Årsberetning 2018/19. Godkjent med endring

a. 20% avslag på hockeyutstyr hos Intersport Madla Amfi. Endret fra 25%.
b. Avsnitt under punktet Web som gjelder neste sesong flyttes til Handlingsplan.
c. Avsnitt om Hockeykort under punktet Annet legges til.

6. Årsregnskap 2018/19. Godkjent.
7. Handlingsplan 2018/19. Godkjent med endringer.

a. Avsnitt sakset fra Årsberetning under punktet Web legges til i sin helhet.

8. Budsjett 2019/20. Godkjent med endringer.
9. Innkomne forslag.

Det var ingen innkomne forslag.

10. Valg. Basert på valgkomiteens innstilling og benkeforslag ble følgende styre valgt:

Leder Øyvind Midtbø – Ikke på valg.
Styremedlem Geir Svendsrud – 2 år.
Styremedlem Hege Bårdvik – 2 år.
Styremedlem Sveinung Hegreberg – Valgt for 2 år etter benkeforslag og kampvotering.
Styremedlem Sindre Andre Ånderå – Ikke på valg.
Styremedlem Erik Sæthre – Valgt for 2 år.
Styremedlem Omer Zeljkovic – Valgt for 2 år.
Styremedlem Trude Helen Thorvaldsen – Valgt for 2 år.
Varamedlem Veronica Andersen Øgård – Valgt for 1 år
Varamedlem Oddbjørn Andersen – Valgt for 1 år

Følgende valg og kontroll komite ble valgt:
Valter Vøyum – Valgt for 1 år
Rune B. Larssen – Valgt for 1 år

Kommentar: Da Øyvind Midtbø i utgangspunktet ønsket å trekke seg som leder hadde valgkomiteen også som oppgave å finne en ny leder kandidat. Dette klarte de ikke. Etter forslag fra Valter Vøyum, og velvilje fra Øyvind, ble konklusjonen at Øyvind fortsetter som leder til han må gi seg pga forventet forverret helsetilstand. Styret får da i oppgave å finne ny kandidat som velges inn på ekstraordinært årsmøte. Styret kan her be om hjelp valgkomiteen til å finne kandidat når dette skjer.

11. Lotteri.

Deretter ble det solgt lodd med kule gevinster. Signerte bilder, snop,
Roughnecks effekter. Og stort bilde av Wikstøl som hovedgevinst. Fikk inn noen tusenlapper på dette også.

Tusen takk!