Årsmøte i Roughnecks

mandag 9. mai 2022 Kl. 18:00

Bouvetsalen, DNB Arena

  1. Godkjenning av møteinnkalling
  2. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere

Forslag Møteleder Geir Svendsrud, Referent  Stig Losvik

  1. Årsberetning 2021/22
  2. Årsregnskap 2021/22
  3. Handlingsplan for 2022/23
  4. Budsjett for 2022/23
  5. Innkomne forslag
  6. Vedtekstendringer Trommeslager og forsanger
  7. Valg av styremedlemmer, vara og valgkomite.
  8. Møte heves

Last ned dokumentene:

Innkalling

Agenda

Forslag til årsmøte

Handlingsplan for Roughnecks 2022

Budsjett 22-23

Årsregnskap 21-22

Årsmelding