Årsmøte i Roughnecks 

Onsdag 13. august 2020 Kl. 18:00 

Bouvet i 3 etgDNB Arena 

 

 

 

  1. Godkjenning av møteinnkalling 
  2. Valg av møteleder og referent Forslag Møteleder Geir Svendsrud 
  3. Årsberetning 2019/20               Referent   
  4. Årsregnskap 2019/20 
  5. Handlingsplan for 2020/21 
  6. Budsjett for 2020/21 
  7. Innkomne forslag        

             -Vedtektsendringer Roughnecks Hockey Team     

             -Vedtektsendringer Forslag fra Ståle Corneliussen 

    8.Valg av Leder, styremedlemmer, varaer og valgkomite. 

Last ned dokumentene:

Innkalling til Roughnecks årsmøte 2020
Årsmelding 2019-20
Årsregnskap 2019-20
Handlingsplan Roughnecks 2020-21
Budsjett 2020-21
Forslag til endringer av vedtekter Roughnecks Hockey Team
Forslag til endringer av vedtekter – Fra Ståle Corneliussen
Valgkomiteens innstilling