Kjære medlemmer!

Vi kaller med dette inn til årsmøte i Stavanger Roughnecks 2023.

Sted: Bouvet salen i DnB

Tidspunkt: Søndag 7.mai kl.18:00

Det blir gjennomgang av årsberetning, økonomi, budsjett, styre m/valg av nye styre, og innkommende forslag.

Har du forslag til saker du vil ha inn på årsmøte send inn til post@oilersfan.org Frist for å få innsendte forslag behandlet er 7 dager før årsmøte.

Det vil komme noen representanter fra Oilers slik at vi som vanlig har «Oilers halvtimen», med info og mulige nyheter fra klubben. Dette blir avholdt etter selve årsmøte.

Etter Oilers halvtimen, blir det tradisjonen tro ett lotteri med diverse kjekke premier. Vi har bl.a. signerte spillerkøller, pucker + mer.

Det blir også mulighet for en åpen diskusjon etter årsmøte hvor en kan ta opp saker som ikke står på årsmøteplanen. 

Ett medlemsmøte.

Dette slik at årsmøte blir gjennomført i henhold til de rammer som gjelder for ett årsmøte.

Mvh

Styret.