Budsjett 2018/19

Vi setter opp ett budsjett med tanke på de aktivitetene som legges i handlingsplanen.

Det er mye her som vil være usikkert og det blir nok en del jobb for å få dette til. Det både på inntekt og utgift siden.

Inntekter     565 500

1. Medlemskontingenter 87 500 300 voksne medlemmer, 100 barn
2. Sesongkort 200 000 Innbetaling fra medlemmer (100 V / 50 B/H)
3. Roughnecks Hockey Team 40 000 Innbetaling fra lagets deltagere
4. Salg av egne produkter 25 000 Salg av klær, bilder og CD’er
5. Sponsorinntekter 10 000 Potensiale for stor økning her
6. Bortekamp turer 100 000 Egenandeler fra reisende medlemmer
7. Grasrotandelen 8 000 Denne kan bli en del større
8. Andre inntekter 15 000 Lotterier og andre arrangementer
9. Salg av hockeykort 40 000 Salg av kort og permer i både i Oilersshoppen og Røffekiosken
10. Hockeykort sponsorer 40 000 Oilers selger sponsorplasser på kort og

permer

Utgifter        563 000

11. Borteturer 120 000 Gjennomfakturering til Haga Buss
12. Sesongkort 200 000 Gjennomfakturering til Oilers
13. TIFO 15 000 Fornying av flagg, banner o.l.
14. Dekorering 15 000 Dekorering av inngangsparti til H-feltet
15. Roughnecks Hockey Team 50 000 Deltagelse på SHL og andre turneringer
16. Arrangementer 30 000 Grillfest, juletrefest/julebord, etc.
17. Bordhockey turnering 6 000 Mat/drikke til deltagere, premier, etc
18. IT 12 000 Web hosting og exchange mail server
19. Innkjøp av klær for salg 10 000 Klær som kjøpes inn ved bestilling
20. Hockeykort 80 000 Produksjon hockeykort sesongen 2018/19
21. Andre utgifter 25 000 Gaver, postboks, medlemskort, porto,

printerblekk, rammer til bilder, etc