Referat fra Årsmøte i Roughnecks 26.04.2018

Torsdag 26. april kl. 18.00 –  DNB Arena

Tilstede:  51 medlemmer og inviterte gjester

 

 1. Øyvind Midtbø ønsket velkommen.
 2. Godkjenning av møte innkalling. Godkjent.
 3. Valg av møteleder og referent. Øyvind Midtbø valgt til møteleder og Stig Losvik til referent.
 4. De inviterte gjestene Pål Higson, Markus Søberg og Kjetil Garvik besvarte alt som kom av spørsmål. Denne delen varte i 1,5 time og var stipulert til en halvtime. Roughnecks takker og bukker!
 5. Årsberetning 2017/18. Godkjent.
 6. Årsregnskap 2017/18. Godkjent.
 7. Handlingsplan 2018/19. Godkjent med endringer.
  1. Styret oppfordres til å vurdere bruk av sjablonger for bedre lesbarhet på hjemmeproduserte banner.
  2. Styret oppfordres til å vurdere Roughnecks logo på gardin i inngangspartiet til feltet.
  3. Endring av formulering. Ny formulering: Facebook siden, Roughnecks medlemsgruppe skal være et informasjonsredskap utelukkende for medlemmer av Roughnecks. Siden skal brukes til interne meningsytringer og diskusjon.
  4. Inkludere Snapchat. Ny formulering:  Roughnecks skal holde liv i sin Twitter konto, Fanpage og sin Snapchat konto.
  5. Feil i setning. «Oilers» byttes ut med «Oily».
  6. Inkludere Kongeparken på listen over arrangementer.
  7. Strykning av punktene for nye sanger på feltet, få plass trommis og økning av medlemsmassen da disse er dekket av andre punkter.
  8. Styret oppfordres til å få plass et samlingsted i forbindelse med bortekamper og hjemmekamper i helgene.
 8. Budsjett 2016/17. Godkjent med endringer.
  1. Korrigere totalen for utgifter slik at potensielt overskudd ikke er en utgift. Ny sum for utgifter blir da kr. 563 000,-.
 9. Innkomne forslag.
  1. Det var ingen innkomne forslag.

 

 1.   Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge. Følgende styre ble da valgt:

 

Leder Øyvind Midtbø –  Valgt for 2 år.

Styremedlem Geir Svendsrud  –  Ikke på valg.

Styremedlem Stig Losvik  –  Ikke på valg.

Styremedlem Kjetil Erikstad  –  Valgt for 2 år.

Styremedlem Sindre Andre Ånderå  –  Valgt for 2 år.

Styremedlem Espen Andersen Øgård  –  Valgt for 1 år.

Styremedlem Frank Skartveit  –  Ikke på valg.

Styremedlem Monica Bærheim  –  Ikke på valg.

Varamedlem Bente Bekesi  –  Valgt for 1 år

Varamedlem Oddbjørn Andersen  –  Valgt for 1 år

 

Følgende valg og kontroll komite ble valgt:

Per Arvid Hatlestad  –  Valgt for 1 år

Rune B. Larssen  –  Valgt for 1 år

 

 1. Åpent møte. Her hadde vi først en runde med «åpen mikrofon».  Flere medlemmer satte ord på hva de mente om Oilers sine prioriteringer i sesongen som gikk. Styret ble oppfordret til å være åpne, direkte og løsningsorienterte i forhold til forbedring av samspillet mellom Oilers og Roughnecks. Skal «Sammen er vi sterke» være sant så må dette forbedres i sesongen som kommer. Noen områder går samspillet svært bra, andre områder er preget av frustrasjon. Her må vi sette inn krefter.  Det ble også diskutert forbedringer av tribuneliv og da spesielt medlemmer av Roughnecks som ikke har ståplass og hvilket engasjement som kan legges ned under kamp fra disse også. Styret vil ta med seg disse innspillene inn i arbeidet for sesongen som kommer.
 2. Deretter ble det solgt lodd med kule gevinster. Signerte bilder, pucker og køller som hovedgevinster. Fikk inn noen tusenlapper på dette også. Tusen takk!

Referat fra Årsmøtet i Roughnecks 19.04.2017

Sted:  Sportsbaren, DNB Arena

Tilstede: 36 medlemmer, samt besøk av Pål Higson og Pål Gulbrandsen.

Roughnecks leder Øyvind Midtbø ønsket alle velkommen til årsmøtet før det ble gått løs på sakslisten for møtet.

 1. Godkjenning av møteinnkalling

– Godkjent.

 1. Valg av møteleder og referent

– Øyvind Midtbø ble valgt som møteleder, og Stig Losvik ble valgt som referent.

 1. Årsberetning 2016/2017

– Godkjent med mindre endringer i tekst, samt at flere aktiviteter som var gjennomført ble tatt med.

 1. Årsregnskap 2016/2017

– Godkjent.

 1. Pål Higson og Pål Gulbrandsen

– Pål og Pål oppsummerte sesongen som var gått og ga status i forbindelse med spillerstall og de sportslige utfordringene neste sesong. Kortversjonen er «Hard Work and Happiness».

Begge svarte villig på alle spørsmål som ble stilt. Dette var både informativt og kjekt. De som var tilstede fikk da vite en del av bakgrunnen for en del beslutninger som blir tatt, og det ble også diskutert lokale spillere/U-20 vs spillere fra andre kanter av landet. Konklusjon: Det er ikke nok å skarre på R’en for å komme med på Oilers. Du må være god nok også.

På spørsmål om hva Roughnecks kan bli bedre på var det en ting som gjaldt – «Syng og lag liv. Og når PG kjefter på dommerne må det synges så høyt at dommerne ikke hører det»

 1. Handlingsplan 2017/2018

–    Godkjent med mindre kosmetiske endringer.

Kun tre større saker som ble tatt med i tillegg til alt som lå inne fra før.

 1. WEB: Styret skal jobbe for en engelsk versjon av hjemmesiden.
 2. Rekruttering: Styret skal arrangere flere åpne medlemsmøter.
 3. TIFO: Styret skal kontinuerlig jobbe for å forbedre TIFO/tribuneliv.
 1. Budsjett 2017/2018

– Godkjent med endringer.

Inntekter 488 500  
     
  Medlemskontingent 87 500
     
  Sponsorinntekter 15 000
     
  Salg av egne produkter 25 000
     
  Andre inntekter 25 000
     
  Sesongkort 200 000
     
  Bortekampturer 100 000
     
  Roughnecks Hockey Team 18 000
     
  Grasrotandelen 8 000
     
  Sponsorinntekter 10 000
     
     
     
Utgifter 488 500  
     
  Bortekampturer 100 000
     
  Sesongkort 200 000
     
  TIFO 15 000
     
  Dekorering av felt 15 000
     
  Roughnecks Hockey Team 15 000
     
  Arrangementer 25 000
     
  Bordhockeyturnering 6 000
     
  IT 12 000
     
  Innkjøp av klær for salg 15 000
     
  Andre utgifter 85 500
 1. Innkomne forslag

–  Det var ingen innkomne forslag.

 1. Valg

Valg av styre. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt uten motkandidater.

Leder Øyvind Midtbø Ikke på valg
     
Kasserer Sindre Ånderå Ikke på valg
     
Styremedlem Kjetil Erikstad Ikke på valg
     
Styremedlem Tone Lie Valgt for 2 år
     
Styremedlem Monica Trailermyggen Bærheim Valgt for 2 år
     
Styremedlem Geir Svendsrund Valgt for 2 år
     
Styremedlem Frank Skartveit Valgt for 2 år
     
Styremedlem Stig Losvik Valgt for 2 år
     
Vara medlem Espen Andersen Øgård Valgt for 1 år
     
Vara medlem Marianne Ohlsson Valgt for 1 år
     
     
Valgkomite  Rune B. Larssen Valgt for 1 år
     
Valgkomite  Per Arvid Hatlestad Valgt for 1 år

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet og presenterer hvem som blir nestleder, junior Roughnecks leder, medlemskoordinator og web ansvarlig etter dette.

Årsmøtet ble avsluttet med ett lotteri der det var Roughnecks klær, signert spillerbilde i ramme, samt noen signerte køller fra Oilers spillere i premier.