Handlingsplan for Roughnecks 2018-19

Styret tar utgangspunkt i handlingsplanen fra foregående sesong og justerer denne slik at aktivitetene passer for det som foreslås for den kommende sesongen. Handlingsplanene har vist seg å være et godt verktøy å jobbe etter, med både realistiske og utfordrende oppgaver. Det gir også rom for at enkelt medlemmer eller styret kan engasjere seg i de sakene de brenner mest for.

Handlingsplanen er retningsgivende for de aktivitetene som styret oppfordres av årsmøtet til å gjennomføre gjennom den kommende sesongen.

Det nye styret settes sammen på en måte som skal fremme samarbeid mellom de forskjellige medlemmene av styret, øvrige medlemmer av Roughnecks og Stavangers hockey miljø. Roughnecks skal fortsatt være en supporterklubb som er for alle og vi skal jobbe hardt for å bli en god syvende spiller på isen under Oilers kamper. Det nye styret skal jobbe med å ha en positiv og god dialog med klubben gjennom hele sesongen.

Økonomisk blir det slik som det har vært tidligere. Innkjøp som overstiger kr. 2.000,- skal det være styrevedtak på. Innkjøp under kr. 2.000,- kan gjøres hvis leder, kasserer og den som er ansvarlig for aktiviteten godkjenner dette. Det er i tillegg kun leder og kasserer som kan signere avtaler på vegne av Roughnecks. Oppnår Roughnecks ett større overskudd i den kommende sesongen skal disse midlene brukes på medlemmene. Dette ved ev. sponsing på turer eller arrangementer for medlemmene.

 

Hovedsaker:

1 – Medlemsfordeler

2 – Bortekamp turer

3 – TIFO

4 – Dekorering av felt og inngangsparti til feltet

5 – Junior Roughnecks

6 – WEB

7 – Rekruttering

8 – Arrangementer

9 – Salgstralle

10 – Roughnecks Hockey Team

11 – Annet

 

1 – Medlemsfordeler

Styret skal aktivt jobbe med å få på plass så mange medlemsfordeler som mulig. Hovedfokus på billige varer/tjenester, sesongkort, Oilers effekter og billige borteturer.

2 – Bortekamp turer

Det skal som utgangspunkt settes opp en tur før jul og en etter jul i seriespillet. Gjerne flere turer om det viser seg å være mulig.

I sluttspill skal det settes opp så mange turer som det lar seg få til.

 

3 – TIFO

Det skal tilrettelegges for spesielle TIFO show til flere av kampene. Dette kan f.eks. være:

-Første hjemmekamp

-Siste hjemmekamp før jul

-Første kvart, semi og finale i sluttspill

-Roughnecks dagen

-Ellers andre kamper som TIFO gruppen finner det interessant å få til noe ekstra

 

Styret oppfordres til å utvide repertoar av sang og heiarop. Det er rom for forbedring her. Videre oppfordres det til å sørge for at det aldri blir stille i DNB Arena under kamp. Styret oppfordres til å jobbe spesielt med å forbedre TIFO/tribuneliv.

Styret oppfordres også til å vurdere bruk av sjablonger for bedre lesbarhet for hjemmelagede bannere.

 4 – Dekorering av inngangsparti til Roughnecks feltet

Det har i lengre tid vært snakk om å dekorere inngangspartiet til Roughnecks feltet. Vi har en god dialog med arenasjef, Petter Nystrøm, rundt dette. Vi har en plan for hvordan dette skal se ut og det ble satt av midler i budsjettet for 2017-18 sesongen til nettopp dette formålet. Midler føres videre opp i årets budsjett og vi satser på en gjennomføring av dette før sesongstart 2018/19. Styret oppfordres også til å vurdere Roughnecks logo på gardin i inngangspartiet til feltet.

5 – Junior Roughnecks

Styret står fritt i forhold til hvordan ett junior Roughnecks skal fungere, men det er noen arrangementer som skal være med i kommende sesong.

Arrangementer som skal på plass for 2018/19 sesongen:

 • Bordhockey turnering for juniorer, Oilers spillere og U-20 spillere
  • Styret fastsetter dato for arrangementet og inviterer Oilers til å delta her.
 • Skøytedag i DNB Arena med Oilers spillere
 • Juletrefest

 

 

 

 

6 – WEB

Roughnecks sin egen hjemmeside, www.oilersfan.org , skal være mest mulig oppdatert for følgende saker:

 • Referat fra styremøter
 • Vedtekter
 • TIFO
 • Turer
 • Informasjon fra styret

 

Ellers må siden jevnlig oppdateres med artikler og aktuelle saker.

Facebook siden, Roughnecks medlems gruppe, skal være ett informasjonsredskap utelukkende for medlemmer av Roughnecks. Siden skal brukes til interne meningsytringer og diskusjon.

Roughnecks skal holde liv i sin twitter konto, fanpage og sin snapchat konto.

Det oppfordres også til å få en engelsk versjon tilgjengelig av hjemmesiden.

7 – Rekruttering

Styret skal jobbe aktivt med å få nye medlemmer til supporterklubben. Vi må ha som mål å alltid øke medlemstallet. Bruk av spillere, Oily, stand på kjøpesentre, supporter sammenkomster o.l. vil være gode måter å nå ut til nye medlemmer. Gjerne arrangere flere åpne medlemsmøter. Et årshjul for sesongens aktiviteter må på plass før sommerferien 2018.

8 – Arrangementer

Styret skal jobbe aktivt for å få avviklet arrangementer/fester for medlemmer. Arrangementer som skal på plass er:

 • Sommerfest/BBQ for medlemmer og Oilers spillere med familie
 • Kick off fest for medlemmer over 18 år
 • Medlemsmøter
 • Juletrefest og julebord
 • Roughnecks dagen
 • Bordhockey turnering
 • Kongeparken

Styret skal fortsette å jobbe aktivt med å ta imot bortesupportere på en best mulig måte. Styret oppfordres til å lage arrangementer hvor bortesupportere og Oilers supportere kan treffes både før og etter kamp. Dette både på hjemme og bortekamper.

 

9 – Salgstralle/bord

Styret oppfordres til å få betjent salgstrallen ved alle hjemmekamper. Dette for å få frem Roughnecks egne produkter for salg både før kampstart og i pauser. Salgstrallen trenger ikke være betjent av styremedlemmer, men skal være betjent av Roughnecks medlemmer.

 

10 – Roughnecks Hockey Team

Roughnecks hockey team er et lag for voksne medlemmer som ønsker å spille hockey. Målet for hockey laget er ikke å bli halvproffe spillere men å ha en sosial plass å samles og å spille hockey. Laget skal også representere Roughnecks på en god måte og være ambassadører for supporterklubben når de spiller kamper mot andre lag.

Eventuelt nye spillere på laget vil få anledning til å bestille sin egen Roughnecks drakt med navn og nummer. Denne må betales av egen lomme.

Deltagelser i turneringer o.l. betales av lagets deltagere men her oppfordres styret til å jobbe inn sponsormidler.

11 – Annet

 • Jobbe videre med å styrke båndene med andre supporterklubber
 • Jobbe aktivt med å finne alternative inntektskilder
 • Jobbe videre med salg av egne produkter

Hockeykort produksjon og salg var i 2017/18 sesongen overført til Oilers med bistand fra Roughnecks. Dette føres tilbake til Roughnecks til kommende sesong men Oilers vil bidra med salg i Oilersshoppen og med innhenting av sponsorer. Roughnecks fortsetter med bemanning av «bytte bod» innerst i hallen ved inngangen til Roughnecks feltet.

Styret oppfordres til å få plass et samlingsted i forbindelse med bortekamper og hjemmekamper i helgene.