Hei alle sammen.

Alle som ønsker å se møtereferat ifra styremøtene, kan ta kontakt med en av oss i styre. Du må være medlem hos Roughnecks.

Møtereferatene er tilgjengelig i hallen for gjennomsyn.

Vi kommer ikke til å legge dem ut her på hjemmesiden.

Sakslistene kommer til å legges ut på hjemmesiden.

Hilsen Roughnecks Styre